HVAD ER DANSK-ASIATISK SMV NETVÆRK?

DANSK-ASIATISK SMV NETVÆRK

Netværket der bygger bro mellem Danmark og Sydøstasiens største vækstmarkeder


Hvordan?

De danske virksomheders adgang til og success på sydøstasiatiske markeder skal realiseres ved at opbygge og forbinde et netværk af danske erhvervsfolk og virksomheder i Asien, der kan bistå eksportmodne danske SMV’er, som ønsker at undersøge forretningsmuligheder i regionen. Projektet vil lancere en række vidensdelende og erhvervsfremmende aktiviteter, som skal forbedre virksomhedernes indsigt, og bedst muligt mobiliserer netværket i forhold til danske SMV’ers målsætninger.

hvor?

Projektet vil identificere, kortlægge og samarbejde med danskere, de danske handelskamre, ambassader og repræsentationer i Asien, samt danske virksomheder forankrede i regionen, som ønsker at hjælpe danske erhvervsfolk med at tilgå markeder i Sydøstasien.

Fokuslandene for projektet er Thailand, Vietnam, Malaysia, Filippinerne og Indonesien.

hvem?

I samarbejde med de danske repræsentationer i Asien, vil partnerne bag projektet afprøve en ny model for erhvervsdelegationer, der i høj grad bygger på virksomhedernes konkrete behov, den danske diasporas og projektpartneres erfaringer.

Målgruppen for netværket er eksportmodne små- og mellemstore virksomheder baseret i Danmark, samt danske erhvervsfolk og virksomheder i eller med erfaring fra Asien.


Projektet er udviklet af Asia House i samarbejde med Industriens Fond, Danish Export Association og Andersen Consult.

——- ——— ——-